Verkiezingsprogramma


Beste inwoner,

In deze brochure maakt u kennis met onze kandidaten die stuk voor stuk zeer gedreven zijn. Zij zullen het beste van zichzelf geven om van uw en hun gemeente een leefbare gemeenschap te maken. Samen met u zullen ze werk maken van een beleid dat iedereen kansen biedt, kansen waartoe u bovendien zal worden aangemoedigd om ze te grijpen.

CD&V gelooft er in dat een mens pas tot volledige ontplooiing kan komen in relatie met andere mensen om zich heen, in een hechte samenleving.

Een warme, leefbare samenleving vertelt een verhaal van vrijheid, maar ook van verantwoordelijkheid, van rechten, maar ook van plichten. Deze waarden zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden en zullen de basis uitmaken van ons beleid.

Wij zullen onze talenten en onze opgebouwde kennis van zaken ten dienste stellen van de lokale gemeenschap door vorm te geven aan een beleid op maat van de noden van elk van u. Een beleid…voor iedereen!

Vanaf 1 januari 2013 willen wij met uw steun verder bouwen aan een warme gemeente niet enkel in woorden, maar ook - en vooral - in daden, zoals u dat van een partij als CD&V verwacht.

Namens het CD&V bestuur vraag ik u om uw vertrouwen te geven aan onze CD&V kandidaten. Door voor hen te stemmen geeft u hen de kans om samen met u van onze

gemeente een aangename gemeente te maken waar het goed is om te wonen, maar vooral waar er naar u geluisterd wordt en waar men uw problemen ter harte neemt.

Gilbert Van Hautte,

Afdelingsvoorzitter

Documenten