De voorbije jaren bouwden we elke dag opnieuw aan onze mooie, landelijke gemeente. Hiervoor verdienen de colleges van burgemeester en schepenen, de gemeenteraads- en OCMW-raadsleden al onze dank en respect. Maar onze Weg Vooruit eindigt hierbij niet. We hebben heel wat speerpunten klaar waarmee we werken aan de toekomst. De toekomst van jou, onze kinderen en kleinkinderen. Voor een samenleving waar iedereen mee is.

Een veilig gevoel in iedere buurt

Elke inwoner van onze gemeente moet zich veilig kunnen voelen in zijn of haar buurt. De veiligheid van onze inwoners staat dan ook hoog op de agenda.

Hier gaan we voor:

 • Buurtinformatienetwerk versterken
 • Camera’s plaatsen om diefstallen, overdreven snelheid en sluikstorten aan te pakken
 • GAS-boetes evalueren
 • Steun aan lokale handelaars met betrekking tot brandveiligheidsdossiers
 • Evalueren en inoefenen van het gemeentelijk noodplan

Mobiliteit die op wieltjes loopt

Een gemeente waar automobilisten en fietsers elkaar (graag) zien, daar gaan we voor. Want de veiligheid van onze inwoners op de weg moet gegarandeerd worden.

Hier gaan we voor:

 • Schoolomgevingen en dorpskernen veilig en leefbaar houden
 • Wandelwegen naar scholen blijven onderhouden
 • Investeren in nieuwe voet- en fietspaden met eventuele samenwerking van provincie en Vlaams gewest
 • De wegen en voetwegen inventariseren en digitaliseren
 • Fietssuggestiestroken aanleggen
 • Treinstations en opstapplaatsen voor de bus behouden
 • IJveren voor goede bus- en treinverbindingen
 • Het parkeerbeleid in de dorpskernen optimaliseren

Je thuis voelen in een warme buurt

In onze gemeente is het aangenaam wonen, werken en leven. Met warme buurten en vriendelijke buren. Meer dan 8.000 inwoners vormen het kloppend hart van onze groene long. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners Galmaarden in hun hart blijven dragen, moeten we onze dorpscentra opwaarderen en blijven inzetten op betaalbare woningen waarbij we aandacht hebben voor zorgwoningen en sociale woningen.

Hier gaan we voor:

 • Integratie OCMW en gemeente zodat er meer transparantie is in het sociaal beleid van onze gemeente en een vlotte dienstverlening gegarandeerd blijft
 • Betaalbare bouwgronden, koop- en huurwoningen
 • Leegstand en verkrotting van huizen tegengaan
 • Luierkasten installeren
 • Huis van het Kind integreren in het Sociaal Huis
 • Aanbieden van EHBO-cursussen en plaatsen van extra AED-toestellen
 • Lokale handelaars en zelfstandigen beter ondersteunen
 • Haalbaarheidsstudie ambachtszone
 • Herbestemming Sint-Pieterskerk naar een ontmoetingsruimte die in verbinding staat met het Baljuwhuis
 • Draadloos internet in de dorpscentra en in de gemeentelijke infrastructuur
 • Aanbieden van taalcursussen Nederlands en inburgeringscursussen voor anderstaligen
 • Vaste locatie waarbij onthaalouders samenwerken om kinderen op te vangen

Meer groene ademruimte voor een leefbare buurt

Een groene, propere en duurzame samenleving. Daar droomt iedereen van. In Galmaarden hebben we het geluk dat we heel wat groene omgevingen en een mooie natuur hebben. En die moeten we koesteren.

Hier gaan we voor:

 • Zwerfvuil indijken met actieplan waarbij we inzetten op mobiele camera’s en sensibilisering
 • Inzetten op hernieuwbare energie en alternatieve energievormen
 • Inwoners sensibiliseren en informeren over hernieuwbare energie of alternatieve energievormen
 • Benovatieproject: traject waarbij we gezinnen bijstaan bij de energierenovatie van hun woning
 • De biodiversiteit behouden, de fauna en flora beschermen en natuurlijke overlastproblemen bestrijden
 • Werk maken van goede waterhuishouding van de gronden met erosiebestrijdingsplan
 • Lokale landbouw ondersteunen en versterken
 • Meer peukentegels plaatsen
 • Dierenwelzijn optimaliseren in samenwerking met opvangcentra
 • Groepsaankopen met andere gemeentebesturen
 • Plaatsen van elektrische laadpalen in elk dorpscentrum
 • Ondersteunen van het plattelandstoerisme

Vrije tijd

Galmaarden staat bekend om zijn bruisende sport- en cultuurleven, zowel bij jong als oud. Onze verenigingen verdienen dan ook de nodige steun. Want zij geven met hun energie zuurstof aan onze gemeente.

Hier gaan we voor:

 • Culturele evenementen blijven organiseren (Zomaar een Zomeravond, Kaffee Matinee, Resto+)
 • Haalbaarheidsstudie indoorinfrastructuur
 • Modernisering socio-culturele infrastructuur
 • Verder inzetten op de regionale werking om aanbod voor jongeren te voorzien
 • Meer burgerparticipatie: via adviesraden en burgerplatform
 • Communicatie naar inwoners versterken

Onderwijs

Investeren in onze jeugd, is investeren in de toekomst. Daarom gaan we volop voor kwaliteitsvol onderwijs dat onze kinderen klaarstoomt voor hun latere leven.

Hier gaan we voor:

 • Inschrijvingsbeleid voor scholen
 • Actief burgerschap met anti-pestbeleid, bewust omgaan met milieu en gezonde voeding
 • Meer samenwerking tussen de vijf scholen in Galmaarden

>> Een volledig overzicht van ons programma kan je hier bekijken

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.